#New sale quý 2/2024- Bảng giá hải sản tươi thường xuyên?

0
33

Giá bán :

Bảng giá hải sản tươi thường xuyên?

BẢNG GIÁ HẢI SẢN TƯƠI CỦA KIM ĐÔNG HY TẠI TP.HCM

Xin quý khách bấm vào đường link cuối mỗi sản phẩm để xem hình ảnh chi tiết sản phẩm

Bảng giá hải sản tươi thường xuyên? BẢNG GIÁ HẢI SẢN TƯƠI tại Cửa hàng hải sản Kim Đông Hy luôn tốt mỗi ngày tại HCM?

SẢN PHẨM 1
Cá anh vũ Cá anh vũ đầu vàng
Giá bán :
2,2 triệu /kg.
Quy cách : Tươi ướp đá
https://tuhaiocvoivoi.com/

SẢN PHẨM 2
Cá bạc má 4 – 8 con /kg
Giá bán :
160.k/kg
Quy cách : Tươi ướp đá
https://tuhaiocvoivoi.com/

SẢN PHẨM 3
Cá Bàn Sa 0.5-2 kg
Giá bán :
280.k/kg
Quy cách : Tươi ướp đá
https://tuhaiocvoivoi.com/

SẢN PHẨM 4
Cá bánh đường 0.5 – 1.2 kg/con
Giá bán :
190k/kg
Quy cách : Tươi ướp đá
https://tuhaiocvoivoi.com/

SẢN PHẨM 5
Cá bánh lái 3 – 6 con/kg
Giá bán :
220k/kg
Quy cách : Tươi ướp đá https://chihaisan.com/ca-banh-lai-loai-ca-thuong-duoc-su-dung-trong-bua-com-gia-dinh/san-pham/

SẢN PHẨM 6
Cá bè cụt
Giá bán :
180k/kg
Quy cách : Tươi ướp đá
https://tuhaiocvoivoi.com/

SẢN PHẨM 7
Cá bè lão 2 – 4 kg/con
Giá bán :
140.k/kg
Quy cách : Tươi ướp đá
https://tuhaiocvoivoi.com/

SẢN PHẨM 8
Cá bè trang
Giá bán :
210.k/kg
Quy cách : Tươi ướp đá
https://tuhaiocvoivoi.com/

SẢN PHẨM 9
Cá bè vàng
Giá bán :
140.k/kg
Quy cách : Tươi ướp đá
https://tuhaiocvoivoi.com/

BẢNG GIÁ HẢI SẢN TƯƠI- Bảng giá hải sản tươi    quận 1, Bảng giá hải sản tươi    quận 2, Bảng giá hải sản tươi    quận 3, Bảng giá hải sản tươi    quận 4, Bảng giá hải sản tươi     quận 5

SẢN PHẨM 10
Cá bò hòm
Giá bán :
290.k/ kg
Quy cách : Tươi ướp đá
https://tuhaiocvoivoi.com/

SẢN PHẨM 11
Cá bống đục lớn
Giá bán :
260 k/kg
Quy cách : Tươi ướp đá
https://tuhaiocvoivoi.com/

SẢN PHẨM 12
Cá bông lau Size 1 – 3 kg/con
Giá bán :
350k/kg
Quy cách : Tươi ướp đá
https://tuhaiocvoivoi.com/

SẢN PHẨM 13
Cá bống sông Trà
Giá bán :
250k/kg
Quy cách : Tươi ướp đá
https://chihaisan.com/ca-bong-song-mon-ca-bong-kho-tieu/san-pham/

SẢN PHẨM 14
Cá bớp biển nguyên con tươi
Giá bán :
270k/kg
Quy cách : Tươi ướp đá
https://tuhaiocvoivoi.com/

SẢN PHẨM 15
Cá Chàm 4 – 10 con/kg
Giá bán :
150k/kg
Quy cách : Tươi ướp đá
https://tuhaiocvoivoi.com/

SẢN PHẨM 16
Cá chẽm phi lê
Giá bán :
270k /Kg
Quy cách : Tươi ướp đá
https://tuhaiocvoivoi.com/

SẢN PHẨM 17
Cá chìa vôi
Giá bán :
270k/kg
Quy cách : Tươi ướp đá

SẢN PHẨM 18
Cá chim đen biển
Giá bán :
240k/kg
Quy cách : Tươi ướp đá

BẢNG GIÁ HẢI SẢN TƯƠI-Bảng giá hải sản tươi    tp Thủ Đức, Bảng giá hải sản tươi    Bình Tân, Bảng giá hải sản tươi    quận Tân Bình, Bảng giá hải sản tươi    quận Tân Phú

SẢN PHẨM 19
Cá chình biển 1,5-10 kg
Giá bán :
170k/kg.
Quy cách : Tươi ướp đá

SẢN PHẨM 20
Cá dìa 0.6 – 1 kg
Giá bán :
275k/kg.
Quy cách : Tươi ướp đá

SẢN PHẨM 21
Cá đối 4-5 con/kg
Giá bán :
180k/kg
Quy cách : Tươi ướp đá

SẢN PHẨM 22
Cá đổng tươi 3- 5 con /kg
Giá bán :
250 K /kg
Quy cách : Tươi ướp đá
https://chihaisan.com/ca-dong-tuoi-gia-bao-nhieu/

SẢN PHẨM 23
Cá đục tươi
Giá bán :
280k/kg
Quy cách : Tươi ướp đá
https://chihaisan.com/ca-duc-tuoi/

SẢN PHẨM 24
Cá duồng sông Đồng Nai
Giá bán :
350 k/kg
Quy cách : Tươi ướp đá

BẢNG GIÁ HẢI SẢN TƯƠI

SẢN PHẨM 25
Cá giò
Giá bán :
160k/kg
Quy cách : Tươi ướp đá

SẢN PHẨM 26
Cá hanh
Giá bán :
260k/kg
Quy cách : Tươi ướp đá

SẢN PHẨM 27
Cá hồi nguyên con Nauy
Giá bán :
390k/kg
Quy cách : Tươi ướp đá

SẢN PHẨM 28
Cá hồi phi lê
Giá bán :
650 k/kg
Quy cách : Tươi ướp đá

SẢN PHẨM 29
Cá hồi xông khói
Giá bán :
590k /500 gr
Quy cách : Tươi ướp đá

SẢN PHẨM 30
Cá hồng biển
Giá bán :
265k/kg
Quy cách : Tươi ướp đá

SẢN PHẨM 31
Cá hồng mỹ
Giá bán :
200k/kg
Quy cách : Tươi ướp đá

BẢNG GIÁ HẢI SẢN TƯƠI

SẢN PHẨM 32
Cá khế vây vàng
Giá bán :
180k/kg
Quy cách : Tươi ướp đá

SẢN PHẨM 33
Cá kìm
Giá bán :
200k/kg
Quy cách : Tươi ướp đá

SẢN PHẨM 34
Cá kình size 2-3kg/ con
Giá bán :
180k/kg
Quy cách : Tươi ướp đá

SẢN PHẨM 35
Cá lạc
Giá bán :
170k/kg
Quy cách : Tươi ướp đá

SẢN PHẨM 36
Cá mát sông Giăng
Giá bán :
290 k/kg
Quy cách : Tươi ướp đá

BẢNG GIÁ HẢI SẢN TƯƠI

SẢN PHẨM 37
cá mè hôi 9 – 10 con/kg
Giá bán :
290k/kg
Quy cách : Tươi ướp đá

SẢN PHẨM 38
Cá mó đầu vuông
Giá bán :
250 k/kg
Quy cách : Tươi ướp đá

SẢN PHẨM 39
Cá mó xanh
Giá bán :
260k/kg.
Quy cách : Tươi ướp đá

SẢN PHẨM 40
Cá mối tươi
Giá bán :
160k/kg
Quy cách : Tươi ướp đá

SẢN PHẨM 41
Cá mú đỏ tươi : 1 – 4 kg/con
Giá bán :
480k/kg
Quy cách : Tươi ướp đá

SẢN PHẨM 42
Cá nâu
Giá bán :
120k/kg
Quy cách : Tươi ướp đá

SẢN PHẨM 43
Cá ngân tươi
Giá bán :
180k/kg
Quy cách : Tươi ướp đá

BẢNG GIÁ HẢI SẢN TƯƠI

SẢN PHẨM 44
Cá ngừ đại dương nguyên con tươi
Giá bán :
220k/kg
Quy cách : Tươi ướp đá

SẢN PHẨM 45
Cá ngựa tươi ngâm rượu 8 – 10cm
Giá bán :
200k/Cặp
Quy cách : Tươi ướp đá

SẢN PHẨM 46
Cá nhái xương xanh
Giá bán :
150k/kg
Quy cách : Tươi ướp đá

SẢN PHẨM 47
Cá nheo
Giá bán :
320k/kg
Quy cách : Tươi ướp đá

BẢNG GIÁ HẢI SẢN TƯƠI

SẢN PHẨM 48
Cá nhồng
Giá bán :
250 k/kg
Quy cách : Tươi ướp đá

SẢN PHẨM 49
Cá róc tươi 4 – 8 con/kg
Giá bán :
155k/kg
Quy cách : Tươi ướp đá

SẢN PHẨM 50
Cá sọc dưa
Giá bán :
690k/kg
Quy cách : Tươi ướp đá

SẢN PHẨM 51
Cá sóc nanh tươi
Giá bán :
160k/kg
Quy cách : Tươi ướp đá

SẢN PHẨM 52
Cá sơn đạo 2 – 4 con/kg
Giá bán :
190k/kg
Quy cách : Tươi ướp đá

SẢN PHẨM 53
Cá sơn đỏ
Giá bán :
150k/kg
Quy cách : Tươi ướp đá

SẢN PHẨM 54
Cá sơn trắng Size 1 – 2 con/kg
Giá bán :
150k/kg
Quy cách : Tươi ướp đá

BẢNG GIÁ HẢI SẢN TƯƠI

SẢN PHẨM 55
Cá tai tượng biển
Giá bán :
165k/kg
Quy cách : Tươi ướp đá

SẢN PHẨM 56
Cá thia biển
Giá bán :
300k/kg
Quy cách : Tươi ướp đá

Cá thiều tươi
Giá bán :
200k/kg
Quy cách : Tươi ướp đá

SẢN PHẨM 58
Cá thòi lòi 10-15 con / kg
Giá bán :
350k/kg
Quy cách : Tươi ướp đá

SẢN PHẨM 59
Cá thu cắt lát, cắt khúc
Giá bán :
300k/ kg
Quy cách : Tươi ướp đá

SẢN PHẨM 60
Cá thu ngàng
Giá bán :
200k/kg
Quy cách : Tươi ướp đá

BẢNG GIÁ HẢI SẢN TƯƠI

SẢN PHẨM 61
Cá thu nguyên con
Giá bán :
250k/kg
Quy cách : Tươi ướp đá

SẢN PHẨM 62
Cá tra dầu
Giá bán :
550k/kg
Quy cách : Tươi ướp đá

SẢN PHẨM 63
Cá trao tráo
Giá bán :
150k/kg
Quy cách : Tươi ướp đá

BẢNG GIÁ HẢI SẢN TƯƠI

SẢN PHẨM 64
Cá trích phi lê
Giá bán :
250 k/ kg
Quy cách : Tươi ướp đá

SẢN PHẨM 65
Cá úc
Giá bán :
250k/kg
Quy cách : Tươi ướp đá

SẢN PHẨM 66
Cá xương xanh
Giá bán :
140k/kg
Quy cách : Tươi ướp đá

SẢN PHẨM 67
Càng cúm
Giá bán :
180 k/kg,
Quy cách : Tươi ướp đá

SẢN PHẨM 68
Chả cá thác lác
Giá bán :
280k/kg
Quy cách : Tươi ướp đá

SẢN PHẨM 69
Chả cá thác lác tươi
Giá bán :
300k/kg
Quy cách : Tươi ướp đá

SẢN PHẨM 70
Chả cá thu tươi
Giá bán :
210k/kg
Quy cách : Tươi ướp đá

SẢN PHẨM 71
Chả mực
Giá bán :
350k/ 500 g
Quy cách : Tươi ướp đá

SẢN PHẨM 72
Chem chép
Giá bán :
Quy cách : Tươi ướp đá
SẢN PHẨM 73
Cua đồng xay
Giá bán :
220k/ kg
Quy cách : Tươi ướp đá

SẢN PHẨM 74
Đầu cá hồi
Giá bán :
130k/kg
Quy cách : Tươi ướp đá

SẢN PHẨM 75
Đầu cá ngừ đại dương 3kg – 5 kg/đầu
Giá bán :
130k/kg
Quy cách : Tươi ướp đá

BẢNG GIÁ HẢI SẢN TƯƠI

SẢN PHẨM 76
Gà ta thả vườn làm sạch
Giá bán :
180 k/ kg
Quy cách : Tươi ướp đá

SẢN PHẨM 77
Ghẹ ngợp Loại 2-3 con/kg :
Giá bán :
190k /kg
Quy cách : Tươi ướp đá

SẢN PHẨM 78
Hải sâm cát vàng tươi sơ chế
Giá bán :
710k/kg
Quy cách : Tươi ướp đá

SẢN PHẨM 79
Hải sâm đỏ
Giá bán :
420k/kg
Quy cách : Tươi ướp đá

SẢN PHẨM 80
Hải sâm tươi biển Ngận Vàng :
Giá bán :
800k/kg
Quy cách : Tươi ướp đá

SẢN PHẨM 81
Mực lá tươi mi nơ cao cấp 1-4 con
Giá bán :
370k /kg
Quy cách : Tươi ướp đá

SẢN PHẨM 82
Nhung hươu tươi
Giá bán :
Quy cách : Tươi ướp đá

SẢN PHẨM 83
Rong nho tươi biển
Giá bán :
200 k/ kg
Quy cách : Tươi ướp đá

SẢN PHẨM 84
Ruột hàu sữa đóng gói
Giá bán :
190k/kg
Quy cách : Tươi ướp đá

BẢNG GIÁ HẢI SẢN TƯƠI

SẢN PHẨM 85
Sá sùng tươi
Giá bán :
790k/kg
Quy cách : Tươi ướp đá

SẢN PHẨM 86
Thịt gà nhập khẩu các loại
Giá bán :
90k/kg
Quy cách : Tươi ướp đá

SẢN PHẨM 87
Tôm bạc biển
Giá bán :
450 k/kg
Quy cách : Tươi ướp đá

SẢN PHẨM 88
Tôm rảo
Giá bán :
350k/kg
Quy cách : Tươi ướp đá

SẢN PHẨM 89
Tôm sú mẹ 10-12 con/ kg
Giá bán :
650k/kg
Quy cách : Tươi ướp đá

SẢN PHẨM 90
Tôm tích trứng
Giá bán :
350k/kg
Quy cách : Tươi ướp đá

SẢN PHẨM 91
Trứng cá úc
Giá bán :
190k/kg
Quy cách : Tươi ướp đá

SẢN PHẨM 92
Vây cá hồi
Giá bán :
130k/kg
Quy cách : Tươi ướp đá

SẢN PHẨM 93
Vi cá mập tươi sơ chế 80-100 gr/ vây
Giá bán :
450k/ 100 gr
Quy cách : Tươi ướp đá

BẢNG GIÁ HẢI SẢN TƯƠI CỦA CÔNG TY KIM ĐÔNG HY LUÔN CẬP NHẬT MỖI NGÀY, MANG LẠI CHO QUÝ KHÁCH NHỮNG SẢN PHẨM CHẤT LƯỢNG NHẤT

Chúng tôi sẽ có các bài viết sau:

Vựa hải sản, Chợ hải sản, Hải sản giá rẻ, Giá hải sản tươi sống tại TPHCM

Bằng giá hải sản Vũng Tàu, Hải sản Hoàng Gia, Giá hải sản chợ Bình Điền hôm nay

Có thể bạn muốn xem :

 • Bảng giá hải sản đông lạnh
 • Bảng giá hải sản mực- bạch tuộc
 • Bảng giá hải sản ốc- sò
 • Bảng giá hải sản cua- ghẹ
 • Bảng giá hải sản tôm các loại
 • Bảng giá hải sản nước ngọt
 • Bảng giá hải sản cá các loại
 • Bảng giá hải sản sống còn bơi
 • Bảng giá hải sản tươi dập đá
 • Bảng giá hải sản khô – muối
 • Bảng giá hải sản ăn liền – 1 nắng – hấp chín
 • Hải sản tươi sống quận 1,Hải sản tươi sống quận 2,Hải sản tươi sống quận 3,Hải sản tươi sống quận 4, Hải sản tươi sống quận 5,Hải sản tươi sống quận 6,Hải sản tươi sống quận 7,Hải sản tươi sống quận 8,Hải sản tươi sống quận 9,Hải sản tươi sống quận 10,Hải sản tươi sống quận 11,Hải sản tươi sống quận 12,Hải sản tươi sống quận Hải sản tươi sống quận phú nhuận, Hải sản tươi sống quận Bình Thạnh,Hải sản tươi sống tp Thủ Đức,Hải sản tươi sống Bình Tân, Hải sản tươi sống quận Tân Bình,Hải sản tươi sống quận Tân Phú ,Hải sản tươi sống quận Bình Chánh, Hải sản tươi sống quận Nhà Bè. Hải sản tươi sống quận Gò Vấp
 • 5p

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here